OBCHODNÍ PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:
Náš e-shop spadá do druhé vlny EET, která začíná 1.3.2017. Vzhledem k tomu, že umožňujeme pouze dva typy plateb (platba z účtu na účet, dobírka ČP ) a oba nejsou evidovanou tržbou, nebudeme do systému EET zapojeni.
Platba v hotovosti, kartou či jiným způsobem u nás není možná.
 
 
NEZASÍLÁME ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ. DORUČOVACÍ ADRESA MUSÍ BÝT NA ÚZEMÍ ČR.
 
Provozovatel ( odpovědná osoba ) :
Bc.Lucie Pospíšilová
 
Sídlo e-shopu : 
     Doubravník 237    
     59261 Doubravník    
     Česká republika    
     e-mail :
pospici.doubrc@seznam.cz a pospici237@gmail.com ( přístupný nepřetržitě) 
     mobil : 731152416 (na zasílání SMS přístupný nepřetržitě - nevolat )
    
IČ 87667436    

DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME. DO SYSTÉMU EET NEJSME ZAPOJENI.
 

Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu nepatrně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Při výrobě může dojít k mírnému posunu vzoru a vzor tedy nemusí být zcela přesně na místě jako na obrázku. Pokud je rozdíl v barvě nebo vzoru jasně viditelný již u nás, tak na tuto odchylku předem upozorňujeme v popisu zboží. U zboží v obsahem viskózy a elastanu, může při výrobě ( strojové žehlení ) docházet u tmavších odstínů barev ke vzniku zesvětlení ( bílý flíček, žíhání apod. ), nejde o vadu - po namočení do vody vše zmizí.

Vlastní obchodní a platební podmínky internetového obchodu Kapucínek
 
Platné od 1.10.2012
 
 
1) ZÁKLADNÍ POJMY
Provozovatel elektronického obchodu
Fyzická osoba Bc.Lucie Pospíšilová (IČ 87667436 ) podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Tišnově dne 07.03.2011.
Zákazník
Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v nabídce provozovatele.
Objednávka
Zboží , které si zákazník vybral v nabídce provozovatele za účelem koupě.
 
2) ZÁVAZKY PROVOZOVATELE
Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:
·                        Zboží co nejvyšší kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronické nabídky.
·                        Zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR
 
3) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
·                        Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí a odešle, je považována za závaznou v celém rozsahu. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami  a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
·                        Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.O přijetí objednávky bude zákazník informován e-mailem.
·                        Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
·                        Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a řádném zaplacení celé objednávky.
·                        Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být zasláno zpět ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží s kopií dokladu o koupi zboží a písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy a vrácení hodnoty zboží. Po doručení budete kontaktování na e-mail uvedený při objednávce. Pokud bude vrácené zboží ve stejném stavu jak bylo zasláno od nás budou vaše finanční prostředky za koupi a dodání zboží vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na Váš bankovní účet uvedený ve Vaši písemné žádosti ( jiná variana vrácení peněz není možná, díky zavedení EET ). V případě změny stavu vráceného zboží od stavu, kdy bylo zasláno Vám, si prodejce od  částky zaplacené za zboží odpočítá sumu na niž si cení poškození dané věci a zbytek finanční částky Vám vrátí. Vše ostatní probíhá stejně viz.výše.
·                        Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel po elektronické domluvě.
·                        Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat.
·                        Objednáním nebo vyplněním registračního formuláře v rámci tohoto internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Bez výslovného souhlasu zákazníků je nakládáno s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu,který připouští zákon o ochraně osobních údajů.
 
 
4) PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍ DOBA
·                        Cena zboží větší než 2.000,-Kč -  poštovné zdarma
·                        Cena zboží menší  než 2.000,-Kč. Ceny poštovného najdete v  košíku ( v tabulce ) při ukončení objednávky.
·                        Osobní odběr – zboží si můžete převzít v našem sídle po uhrazení objednávky z vašeho účtu na náš účet ( tato změna je nutná díky blížícímu se zavedení EET ( nutná dohoda předem ).
·                        Balné k objednávkám neúčtujeme.
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a držíme se tarifů.
V případě platby předem zasílá provozovatel zboží v nejkratším možném termínu po připsání požadované částky na účet provozovatele, nejpozději do tří dnů.
V případě dobírky zasílá provozovatel zboží v nejkratším možném termínu od obdržení objednávky nejpozději do týdne, pokud zákazníka nekontaktuje a nedohodnou se jinak.
Umožňujeme i osobní odběr zboží po platbě předem na náš účet. 
Provozovatel všechny zásilky včetně malých obálek odesílá prostřednictvím České pošty.
Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíky ve stanovené úložní době.
Úložní dobu lze po dohodě prodloužit.
 
5) PLATEBNÍ METODY
·                        Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku). Pozor - nepřevzetím zásilky zaslané na dobírku je porušena závazná kupní smlouva uzavřená objednáním zboží a dle zákona je následně vymáhána náhrada, která tímto našemu e-shopu vznikla.
·                        Platba předem z účtu na účet (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu z účtu na účet - platba nepodléhající EET. Při platbě na účet vždy vyčkejte potvrzení, že zboží máme skladem a můžete platbu provést. Vždy uvádějte číslo objednávky jako var.symbol pro identifikaci zákazníka. Připsání částky na účet očekáváme do 7 pracovních dnů, pokud částka nebude do této doby uhrazena, bude Vám zaslána upomínka. Pokud nebudete reagovat na upomínku bude objednávka stornována a další nákup nebude možný.
·                        Po dohodě možnost osobního odběru.
 
6) REKLAMACE
 
Na zboží je záruka 2 roky.Všechny věci jsou předem prozkoumány a odeslány vždy neponičené. Proto při případné reklamaci, je možnost vrácení peněz na základě domluvy a případných zaslaných fotografií poničené věci. Zboží zákazník pošle na uvedenou adresu v našich podmínkách ( viz výše ) včetně svého jména, čísla účtu a částky, kterou za zboží zaplatil. Po přijetí balíčku zákazníka kontaktujeme ( elektronicky ) a vyřizujeme reklamaci do 30- ti dnů ( jak stanovuje zákon ). Neposílejte věci zpět bez předešlé domluvy!!!
 
 
VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE : 
 1.  Domluva a případné zaslaní fotografií poničené věci na e-mail ( viz.výše )
 2.  Zákazník zboží pošle na uvedenou adresu v podmínkách ( viz výše ) včetně svého jména, čísla účtu a částky, kterou za zboží zaplatil. 
 3.  Zákazníka kontaktujeme ( elektronicky ) po přijetí zásilky  a vyřizujeme reklamaci do 30- ti dnů ( jak stanovuje zákon ). 
 4.  Při kladném vyřízení reklamace je zasláno nové zboží nebo peníze za zboží, vše po domluvě se zákazníkem.

 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ( kupujícím ) ve smyslu zákona § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci a účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostaně. Pro spotřebitele je volba mimosoudníh řešení sporu dobrovolná.
 
Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák.č.634/1992Db. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 
Doručením takového návrhu ( s předepsaným obsahem ) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.
 
Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě  15 dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
 
 
7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce.
Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených pro obchodní a marketingové účely pouze naší společnosti.
Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.
Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů.
Máte právo požadovat opravu, doplnění, nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

8)ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví, způsobené nesprávnou manipulací u nabízeného zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i změnu těchto obchodních a provozních podmínek bez předchozího upozornění. 
Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou konečné. Jako kupní cena je vždy považována částka uvedená u zboží v den potvrzení objednávky. Nejsme plátci DPH.

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na email: pospici.doubrc@seznam.cz nebo pospici237@gmail.com.  Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc k jeho spokojenosti.

 
 
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Balík - Dobírka
Platba při převzetí.
150,00 Kč ZDARMA
Balík - Platba z účtu na účet
Více kusů zboží nebo 1 kus sekce kabát, bundy atd. Zásilka odeslána po přijetí platby z vašeho účtu na náš.
116,00 Kč ZDARMA
Osobní převzetí po platbě
Osobní vyzvednutí balíku v sídle e-shopu. Nutné předem zaplatit z vašeho účtu na náš účet a elektronicky dohodnout přesné datum a čas převzetí.
ZDARMA ZDARMA
Malá zásilka - platba na účet
Zvolte při platbě z účtu na účet a objednávce pouze 1 kusu zboží mimo sekce dámská obuv a kabáty ( rozměr 30*40*3 cm ) Zásilka je expedována ihned po připsání peněz z vašeho účtu na náš účet.
55,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Dobírkou České pošty
Dobírečné započítáno již v poštovném. Platba hotově při převzetí zásilky od doručovatele ČP.
BEZ POPLATKU
Převodem z účtu na účet
Údaje k převodu zašleme. Vyčkejte naší odpovědi zda zboží je a zda můžete platbu z vašeho účtu na náš provést.
BEZ POPLATKU
Hotově v sídle e-shopu
Objednávka uhrazena z účtu na účet a poté osobně vyzvednuta. Nutné předem elektronicky dohodnout datum a čas převzetí.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF